Publiceringspolicy och utgivningsbevis

Tidskriften Sydasien har rapporterat från regionen sedan 1977. Målet, nu som förr, är att sprida kunskap om länderna i regionen. Vi strävar efter att spegla alla åtta länder. Sydasien är politiskt och ideologiskt oberoende och drivs som en ideell tidskriftsförening.

Giltiga utgivningsbevis finns för nättidningen (databas) hos Myndigheten för press, radio och tv (se sida för Sydasiens utgivningsbevis hos MPRT.se) samt hos Patent- och registreringsverket för den tryckta kvartalstidskriften (se sida för Sydasiens utgivningsbevis hos PRV). Utgivningsbevisen ger tidskriften grundlagsskydd enligt Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare är Johan Mikaelsson.

Redaktionen strävar efter att följa de publicistiska och yrkesetiska reglerna (länkar till Svenska Journalistförbundet) som finns för press och journalistik. Sydasien avser våren 2021 ansluta till det medieetiska systemet (hos Medieombudsmannen) vilket för en tidskrift som Sydasien är frivilligt.

Allt innehåll på webbplatsen ägs av Sydasien, under Creative Commons 3.0.

Materialet är upphovsrättsskyddat (länk till PRV): Fotografer och skribenter äger upphovsrätt (copyright) för det material som publiceras, vilket innebär att textplagiat eller bildstöld kan leda till rättslig påföljd.

För det material som Sydasien publicerar finns giltiga överenskommelser mellan redaktionen och de medverkande. Somliga bilder är fria för användning, men källan ska anges.

I de fall du som läsare anser att Sydasien i något hänseende brustit vad gäller en publicering eller vill kommentera uppgifter som rör dig i en text eller bild som publicerats är du välkommen att kontakta oss på redaktionen, mejla redaktionen@sydasien.se.