Publiceringspolicy

Tidskriften Sydasien har rapporterat från regionen sedan 1977. Målet, nu som förr, är att sprida kunskap om länderna i regionen. Vi strävar efter att spegla alla åtta länder. Sydasien är politiskt och ideologiskt oberoende och drivs som en ideell tidskriftsförening.

Utgivningsbevis och ansvarig utgivare

Giltiga utgivningsbevis finns för nättidningen (databas) hos Myndigheten för press, radio och tv (se sida för Sydasiens utgivningsbevis hos MPRT.se) samt hos Patent- och registreringsverket för den tryckta kvartalstidskriften (se sida för Sydasiens utgivningsbevis hos PRV). Båda dessa utgivningsbevis är förnyade under 2021 och gäller tio år framåt, alltså till och med 2031.

Utgivningsbevisen ger tidskriften grundlagsskydd enligt Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare är Johan Mikaelsson.

Replik och rättelser

Redaktionen strävar efter att följa de publicistiska och yrkesetiska reglerna (länkar till Svenska Journalistförbundet) för press och journalistik.

Den som vill kan kontakta Sydasiens redaktion och be om att få göra en rättelse om eventuell felaktig sakuppgift, eller att skriva en replik på en artikel där åsikter och analyser framförs.

I de fall du som läsare anser att Sydasien i något hänseende brustit vad gäller en publicering eller vill kommentera uppgifter är du välkommen att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@sydasien.se.

Ansluten till medieetiska systemet

Sydasien är sedan augusti 2021 anslutet till det medieetiska systemet (även kallat pressetiska systemet) hos Medieombudsmannen (MO) vilket för en tidskrift som Sydasien är frivilligt.

Det innebär att den som personligen uppfattar sig ha blivit kränkt eller orättvist behandlad genom en publicering kan kontakta MO för att göra en anmälan och se vilka kriterier som ska uppfyllas för att MO ska ta upp ett fall för granskning.

Copyright, upphovsrättsskyddat material

Innehåll på webbplatsen är publicerat och förvaltas av Sydasien. För det material som Sydasien publicerar finns giltiga överenskommelser mellan redaktionen och de medverkande – skribenter, fotografer, nyhetsbyråer, bildbyråer etc.

Materialet på webbplatsen Sydasien.se och i den tryckta tidskriften Sydasien är upphovsrättsskyddat (länk till PRV): Fotografer och skribenter äger upphovsrätt (copyright) för det material som publiceras, vilket innebär att textplagiat eller bildstöld kan leda till rättslig påföljd.

Läsarkommentarer på Sydasien.se

Läsare kan kommentera artiklar, men Sydasiens redaktörer granskar alla kommentarer innan eventuell publicering. Redaktionen avgör om en kommentar ska publiceras eller inte publiceras. Sydasien kan också välja att helt stänga av kommentarer på samtliga eller enstaka artiklar.

Ange Sydasien som källa

Vid användning av fakta och citat i akademiska eller journalistiska texter uppmanas nyttjaren referera till Sydasien, artikelns namn och artikelförfattare som källa samt gärna ge en direktlänk till artikeln om den är publicerad på Sydasien.se.

Sydasiens publiceringspolicy uppdaterad 25 oktober 2021.